Co je insolvence | Ceník oddlužení | O nás | Kalkulačka oddlužení | Co je třeba pro oddlužení | Podklady pro podání návrhu na oddlužení

Co budete potřebovat pro podání návrhu?

Než se pustíte do vyplňování našeho formuláře, na základě kterého nezávazně posoudíme možnosti Vašeho oddlužení, doporučujeme si připravit podklady. Dokumenty vkládejte v elektronické podobě. Můžete je standardně naskenovat, nebo je vyfoťte mobilním telefonem, popř. digitálním fotoaparátem. Podstatné je pouze to, aby dokumenty byly čitelné. Zde naleznete návod jak dostat fotky z telefonu do počítače.

Oddlužení provádíme po celé ČR přes internet a telefon, není nutná osobní schůzka!

Budete potřebovat následující dokumenty

 

Dokumenty k příjmům:

Pokud máte zaměstnání

Pošlete nám všechno, co k danému dluhu máte. Ke každému dluhu potřebujeme aspoň jeden z následujících dokumentů:

 • pracovní smlouva (nesmí být ve zkušební době)
 • potvrzení o čistých příjmech za poslední 3 roky

Pokud z nějakého důvodu nemůžete dostat potvrzení o čistých příjmech za celé 3 roky, další z možností, jak prokázat příjem, je požádat správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o vystavení Evidenčního listu důchodového pojištění za poslední 3 roky, kde by měly být evidovány všechny čisté příjmy.

Pokud máte důchod, rodičovský příspěvek nebo jiné dávky:

Požádejte na správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) o vystavení potvrzení o vyplacených částkách za poslední 3 roky.

Pokud máte více příjmů, musíte nám doložit všechny!

 

Ostatní dokumenty (až na závěr):

 • výpis z rejstříku trestů
 • plná moc

Výpis z rejstříku trestů nesmí být starší než 3 měsíce v době podání návrhu. Společně s plnou mocí pro podání návrhu jej zařídíme až na závěr těsně před podáním návrhu na oddlužení.

 

Dokumenty k jednotlivým dluhům:

Dluhy bez exekuce:

Pošlete nám všechno, co k danému dluhu máte. Ke každému dluhu potřebujeme aspoň jeden z následujících dokumentů:

 • smlouva
 • výpis
 • upomínka
 • výzva k úhradě
 • výpis z internetového rozhraní
 • splátkový kalendář
 • uznání dluhu
 • dopis
 • e-mail k dluhu

 

© 2018 insolvenceTED.cz & Advokátní kancelář Dvořák