Co je insolvence | Ceník oddlužení | O nás | Kalkulačka oddlužení | Co je třeba pro oddlužení | Podklady pro podání návrhu na oddlužení

Podmínky oddlužení

Oddlužení a celý insolvenční proces jsou upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákonem. Ze zákona pak vyplývají následující podmínky:

Více věřitelů

Abyste mohli projít procesem oddlužení, musíte mít nejméně dva věřitele, jejichž pohledávky musí být alespoň 30 dní po splatnosti. Horní hranice počtu věřitelů není omezena, avšak vždy musí být minimálně dva. Další podmínkou je, že návrh za Vás musí podat advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. My jsme advokátní kancelář, takže tuto podmínku splňujeme.

 

Pravidelný příjem

K úspěšnému oddlužení je zpravidla zapotřebí mít nějaký stálý příjem. Aby byl návrh úspěšný, musí v průběhu pěti let dojít ke splacení 30 % všech dluhů a současně musí být po dobu celého procesu být placena odměna insolvenčnímu správci. Za určitých okolností nemusí být dosaženo 30% uspokojení věřitelů, pokud s tím věřitelé souhlasí.

Podklady pro sestavení návrhu

K řádnému oddlužení je zapotřebí celá řada podkladů, zejména různých písemností. Co všechno budete potřebovat, naleznete zde. Nemusíte však mít obavy, dohlédneme na to, aby všechny podklady byly kompletní a návrh za Vás připravíme.

Vyplnění našeho formuláře

Jakmile budete mít připraveny výše uvedené podklady, můžete se pustit do vyplňování našeho formuláře. Nejedná se o podání návrhu jako takového, ale náš formulář Vás provede celým procesem tak, abychom od Vás získali všechny potřebné informace.

Příprava návrhu

Po obdržení Vámi vyplněného formuláře naši právníci Vámi zadané údaje projdou, ověří splnění podmínek pro oddlužení a budou Vás kontaktovat s případnými doplňujícími dotazy. Následně bude vyhotoven návrh a budete vyzváni k platbě dle našeho ceníku. Cena za zpracování návrhu je stanovena zákonem.

Podání návrhu

Po přijetí platby za Vás podáme vyhotovený návrh příslušnému soudu. Následně soud o Vašem návrhu na oddlužení rozhodne. Okamžikem podání návrhu se přerušují veškeré exekuce. V případě schválení oddlužení a dodržení splátek stanovených soudem pak veškeré dluhy zaniknou.

 

Oddlužení provádíme po celé ČR přes internet a telefon, není nutná osobní schůzka!

Cílem našeho projektu je rychlé, snadné a levné oddlužení, díky kterému se zbavíte vašich dluhů jednou provždy. Po novele insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. 7. 2016 je možné podání insolvenčního návrhu jen prostřednictvím advokáta, ins. správce, notáře, soudního exekutora, popř. akreditované osoby. Tyto novinky mají za cíl zkvalitnit úroveň podávaných návrhů a zvýšit tak šanci na vaše oddlužení.

Nečekejte s insolvencí, každý den je pro vás drahý!

© 2018 insolvenceTED.cz & Advokátní kancelář Dvořák