Oddlužení fyzických osob


Každý, kdo se začne zmítat ve spleti půjček a úvěrů netouží po ničem jiném, než se oddlužit. Podat návrh na oddlužení ale není žádná snadná záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát - od toho jsme zde MY.

Dluhy straší v současné době velkou část populace. Doba, kdy se braly půjčky téměř na cokoliv má své následky, a to pro mnoho lidí nemilé. Vinu na tom nenesou jen samotní klienti bank (případně jiných finančních společností), ale svůj podíl viny má také celosvětová finanční krize, jež se projevuje snad ve všech oblastech lidského života. Ztráta zaměstnání, neschopnost splácet a také nereálné představy o vlastních možnostech jsou na vině často obrovských dluhů. Kdo se s nimi nedokáže popasovat sám, může vyhledat odborníka, jež mu poskytne poradenství, které mu bude v těžko situaci nápomocno. Jako první vodítko poslouží kalkulačka oddlužení.

Jak na oddlužení
Každý, kdo se začne zmítat ve spleti půjček a úvěrů netouží po ničem jiném, než se oddlužit. Období, kdy se dostanete do neschopnosti splácet a vaše příjmy jsou několikanásobně nižší než výdaje, je velmi stresující, a proto se člověk často uchýlí ke krokům, o nichž by v normální situaci ani neuvažoval. Ovšem zachovat chladnou hlavu a přemýšlet racionálně je velice důležité.

Dlužníci se sami dostávají do smyčky smrti, kdy se snaží jednu půjčku pokryt jinou. Většina takových případů končí nepříjemnými návštěvami exekutorů.  Jak tedy co nejlépe vyřešit takovou svízelnou situaci? Hlavně neztrácejte hlavu a držte se plánu! Pro prvotní odhad plánů na splácení je ideální kalkulačka oddlužení.

Uskromnění v životních nákladech a maximální snaha o spoření by měla být automatickou činností. Dalším krokem oddlužení by mělo být dohodnutí splátkového kalendáře u jednotlivých institucí. Někdy však věřitelé vstříc svým klientům nevyjdou a v tomto okamžiku může nastat problém. Věřitelé mají několik možností, jak se dostat ke svým penězům: ta mírnější varianta znamená, že případ zamíří před soud, který nařídí exekuční řízení. Horší variantou je zadání požadavku vymahačské firmě. Už jen ze samotného názvu jde respekt a v mysli každého začnou kolovat hrůzostrašné historky, jež dosud znají jen z televizní obrazovky. Dlužník je samozřejmě zahrnut do insolvenčního rejstříku, což znamená, že mu už nebude poskytnuta žádná další půjčka. Rejstřík spadá pod ministerstvo vnitra a ten, kdo v něm byl jednou zapsán, může být vyškrtnut až čtyři roky poté, co se zbaví posledního závazku.

Podat návrh na oddlužení ale není žádná snadná záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Důležitá je důkladná příprava, kterou nezvládne každý. Složitý formulář vyžaduje řadu příloh, ověření, znaleckých posudků nebo potvrzení. A hlavně – ne vždy je oddlužení schváleno a umožněno. Oddlužení mohou fyzické osoby využít už více než tři roky. Zpočátku byl zájem veliký, ovšem složitost celého procesu se ukázala být kritická a v byrokratických záležitostech se objevovalo mnoho chyb.

Základním povinností, jež z oddlužení vyplývá, je povinnost uhradit 30% dluhů do pěti let (což vám prozradí každá kalkulačka oddlužení).

Podmínky oddlužení naleznete v horním a pravém menu na našich internetových stránkách. Děkujeme za Vaší přízeň.